lavtryk n

lavtryk n
low pressure

noun


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • Lavtryk — Områder eller punkt hvorfra lufttrykket stiger i alle retninger. I lavtryk er der normalt en udbredt opstigning af luft, hvorved der dannes skyer og nedbør. For at et område benævnes som lavtryk, skal trykket ikke være mindre end en bestemt værdi …   Danske encyklopædi

 • lavtryk — lav|tryk sb., ket, lavtryk, kene, i sms. lavtryks , fx lavtrykscentrum …   Dansk ordbog

 • Polare lavtryk — Gruppe af lavtryk, der dannes, når arktiske luftmasser strømmer ud over en relativt varm havoverflade. De minder om tropiske cykloner, da de ligesom disse får hovedparten af deres energi ved fordampning/fortætning af havvand. Deres udstrækning er …   Danske encyklopædi

 • Termiske tryksystemer — Betegnelse for lavtryk, i hvis lodrette akse lufttemperaturen er højere end i den omgivende luft (termisk lavtryk), og højtryk, i hvis akse temperaturen er lavere end i den omgivende luft (termisk højtryk). Termale lavtryk dannes typisk over land …   Danske encyklopædi

 • Frontlavtryk — Vandrende lavtryk (dynamisk lavtryk) dannet i forbindelse med bølgebevægelse på en eksisterende front, fx polarfronten. Lavtrykkets frontsystem består af en varmfront og en koldfront, der adskiller kolde og varme luftmasser …   Danske encyklopædi

 • Dynamiske tryk — Betegnelse for høj og lavtryk, hvis eksistens er betinget af stadige bevægelser i atmosfæren på stor skala. Polarfrontlavtryk og de subtropiske højtryk er eksempler på dynamiske tryksystemer …   Danske encyklopædi

 • Geostrofisk vind — Den vind, der over friktionslaget blæser parallelt med rette og parallelle isobarer og vinkelret på trykgradienten, der er lige så stor og modsat rettet corioliskraften. På den nordlige halvkugle vil lavtryk befinde sig til venstre og højtryk til …   Danske encyklopædi

 • Gradientvind — Den vind der over friktionslaget blæser parallelt med krumme parallelle isobarer; på den nordlige halvkugle mod uret (cyklonalt) omkring lavtryk og med uret (anticyklonalt) om højtryk …   Danske encyklopædi

 • Lavtrykstrug — Udløber fra et lavtryk …   Danske encyklopædi

 • Polarfront — Frontalzone, der adskiller polare og tropiske luftmasser. Polarfronten præger vejret med hurtigt vandrende lavtryk og ustadigt vejr …   Danske encyklopædi

 • Vejrkort — Analyse af vejrsituationen ved hjælp af kort optegnet på grundlag af synoptiske (samtidige) observationer af forskellige meteorologiske parametre såsom temperatur, lufttryk, vind, skydække o.s.v. På vejrkortet findes isobarer, fronter, højtryk,… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”